mgr Karolina Noworyta-Sokołowska


Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 5 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 (piątek) w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków ul. Smętna 12 w sali konferencyjnej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Noworyty-Sokołowskiej  pt. Zmiany neurotoksyczne w mózgu dorosłych szczurów powstałe w wyniku ekspozycji zwierząt w okresie dojrzewania na 5-metoksy-N,N -diizopropylotryptaminę (5-MeO-DIPT)

Promotor:     prof. dr hab.  Krystyna Gołembiowska (Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Zakład Farmakologii) 

Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Biała (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką) 

                     prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatrii)


Rozprawa doktorska do wglądu w Centrum Informacji Naukowej, Biblioteka i Archiwum Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie.


Pliki do pobrania