mgr Joanna Jastrzębska


Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 5 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 (piątek) w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków ul. Smętna 12 w sali konferencyjnej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Jastrzębskiej  pt.. Wpływ leków przeciwdepresyjnych na uzależniające działanie kokainy u zwierząt z doświadczalną depresją


Promotor: prof. dr hab.  Małgorzata Filip (Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Zakład Farmakologii Uzależnień)


Promotor pomocniczy  dr Małgorzata Frankowska (Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Zakład Farmakologii Uzależnień)

Recenzenci:                   prof. dr hab. Grażyna Biała (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką)

                                  prof. dr hab. Marek Kowalczyk (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, Katedra Fizjoterapii)


Rozprawa doktorska do wglądu w Centrum Informacji Naukowej, Biblioteka i Archiwum Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie.


Pliki do pobrania