Erasmus+ o programie


Erasmus + to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Instytut Farmakologii uzyskał możliwość udziału w Programie Erasmus + otrzymując Kartę Erasmusa w 2018 roku.Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie: http://erasmusplus.org.pl/


Karta Erasmus+ (wersja polska)
Karta Erasmus+ (wersja angielska)

Karta Studenta Erasmus+
Policy statements