Erasmus plus


Erasmus + to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Instytut Farmakologii uzyskał możliwość udziału w Programie Erasmus + otrzymując Kartę Erasmusa w 2018 roku.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie: http://erasmusplus.org.pl/Karta Eramus + (wersja polska)

Karta Erasmus + (wersja angielska)

Policy statementsKoordynator projektu

Dr hab. Bernadeta Szewczyk Dr hab. Bernadeta SzewczykTelefon: +48 12 6623315Email: szewczyk@if-pan.krakow.plPokój: 315