Konkursy    Konkurs OPUS 19
Konkurs OPUS 19 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Formuła konkursu OPUS została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. OPUS 19 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie NCN
Termin naboru wniosków: 16 czerwca 2020 r. 


    Konkurs PRELUDIUM 19
Konkurs  PRELUDIUM 19 przeznaczony jest dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. 
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie NCN
Termin naboru wniosków: 16 czerwca 2020 r. 

    Konkurs POLS
POLS jest konkursem ogłoszonym w ramach programu „Badania” finansowanego z funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014-2021. Celem konkursu POLS jest wspieranie mobilności naukowców. Jego adresatami są badacze przyjeżdżający z zagranicy, z całego świata, którzy planują realizować swoje badania w Polsce. 
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie NCN
Termin naboru wniosków: 16 czerwca 2020 r. 

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka
Celem konkursu jest wspieranie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych (ew. uzupełnionych o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej
Konkurs jest przeznaczony dla konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie NCBR
Termin naboru wniosków: 18 czerwca  2020 r. 

   VII konkursie EIG CONCERT-Japan 
EIG CONCERT-Japan jest międzynarodową wspólną inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią.
Zakres wsparcia
- Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe) - do 15% całkowitego kosztu realizacji projektu dla polskich jednostek
- Badania aplikacyjne
- Prace rozwojowe
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie NCBR
Termin naboru wniosków: 17 lipca 2020 r. 


   VIII polsko-tajwański konkursu na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2020)
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministry of Science and Technology (MOST) z Tajwanu ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty bilateralne. W tym roku konkurs oferuje nabór w dwóch równoległych ścieżkach. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w następujących dziedzinach:

- Neuroscience
- Energy efficiency technologies, including air-conditioning, refrigeration, thermal energy technologies
- Materials science and engineering
- Smart Vehicles (including AI and electromobility)
- Quantum technology and Cybersecurity

Szczegółowe informacje na temat obu ścieżek konkursu znajdą Państwo na stronie NCBR
Termin naboru wniosków: 31 lipca 2020 r. 


   Inicjatywa EUREKA - konkurs 2020
Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Tematyka projektów jest dowolna.
Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie NCBR
Termin naboru wniosków: 18 września 2020 r.