Wypożyczenia międzybiblioteczne


Zamówienia proszę przesyłać na mail madro@if-pan.krakow.pl.

Koszty dla pracowników IF PAN
Jeżeli publikacja dostępna jest w bazach lub bibliotekach krajowych artykuł przesyłany jest nieodpłatnie (ewentualnie pobierane są opłaty przez niektóre biblioteki krajowe, zgodne z ich cennikiem).

Poprzez system docmed:
1-10 stron = 5,00 zł
każda nast. str. = 0,50 zł

Jeżeli czasopismo nie jest dostępne w bibliotekach polskich istnieje możliwość sprowadzenia artykułu z bibliotek zagranicznych. Koszt takiej usługi ustalony jest przez bibliotekę pośredniczącą i wynosi 46 zł.

Koszty dla bibliotek
Biblioteka Instytutu Farmakologii przesyła artykuły dostępne we własnych zasobach nieodpłatnie.