Rezerwacja pokoju C.2.30 autotraki


Uprzejmie informujemy osoby korzystające z autotraków (pok. C.2.30, zwierzętarnia, I piętro), że osobą zajmującą się przyjmowaniem rezerwacji autotraków/pokoju C.2.30 jest Pani Agata Suder (e-mail: suder@if-pan.krakow.pl) i to ona wyłącznie jest uprawniona do wprowadzania zmian w rezerwacji autotraków na stronie IF PAN.

Prosimy o przesyłanie informacji (nazwisko osoby rezerwującej, dzień/dni rezerwacji i przedział godzinowy) o planowanych doświadczeniach na adres mailowy Pani Suder. Aby ułatwić wykonanie eksperymentów i maksymalnie wykorzystać aparaturę, prosimy także o powiadomienie o ewentualnej rezygnacji/zmianach w zaplanowanych doświadczeniach (najpóźniej 1 tydzień przed planowanym eksperymentem). Szczegółowa informacja dotycząca rezerwacji autotraków jest zamieszczona w poniższym pliku.


Pliki do pobrania