Monitoring Wizyjny


  1. Administratorem Danych Osobowych jest Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk (dalej IF PAN), ul. Smętna 12, 31-343 Kraków,
  2. W IF PAN został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@if-pan.krakow.pl, tel.: 668288484,
  3. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie IF PAN oraz ochrony osób i mienia,
  4. Dane rejestrowane przez system monitoringu są przechowywane przez okres 14 dni,
  5. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji  nt. operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: reguł rejestracji i zapisu informacji, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem pod numerem telefonu 668 288 484.