Oferta zatrudnienia w Zakładzie Neurobiologii IF na stanowisku typu post‐doc; termin zgłaszania kandydatur: 20.12.2018


Oferta zatrudnienia w Zakładzie Neurobiologii Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy realizacji grantu NCN OPUS 14 na stanowisku typu post‐doc

Poszukujemy osoby zainteresowanej prowadzeniem badań w obszarze psychofarmakologii na stanowisku typu post‐doc na okres 1 roku. Praca będzie polegała na przeprowadzaniu zaplanowanych w projekcie procedur behawioralnych stosowanych w modelu chronicznego nieprzewidywalnego łagodnego stresu u myszy oraz wykonywaniu testów behawioralnych związanych z oceną potencjalnego przeciwdepresyjnego działania badanych substancji, ze szczególnym uwzględnieniem (R), (S) oraz (RS)-ketaminy, a także wybranych ligandów glutaminianergicznych receptorów metabotropowych. Ponadto w zakresie zadań post-doca będzie prowadzenie eksperymentów z wykorzystaniem metod Western blot i Elisa oraz wykonywanie analiz statystycznych wszystkich wyników badań i czynne uczestnictwo w ich opracowaniu pod kątem publikacji, a także samodzielne tworzenie prac naukowych.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są w załączniku.

Termin składania ofert: 20 grudnia 2018 r.

Pliki do pobrania