Oferta pracy w Dziale Administracji Instytutu Farmakologii PAN; termin zgłaszania kandydatur: 12.12.2018


Instytut Farmakologii PAN w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko starszego/samodzielnego referenta do Działu Administracji

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie w szczególności za:

  • przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowań na wykonywanie usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Instytutu Farmakologii oraz nadzorowanie realizacji umów;
  • zabezpieczenie potrzeb gospodarczych oraz obsługa wszelkiego typu spotkań, zjazdów i konferencji organizowanych przez Instytut Farmakologii;
  • prowadzenie spraw związanych z  gospodarką odpadami  Instytutu Farmakologii oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;
  • realizację spraw z zakresu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;
  • sporządzanie deklaracji w zakresie utylizacji odpadów komunalnych;
  • nadzór nad drzewostanem oraz terenami zielonymi Instytutu Farmakologii oraz prowadzenie niezbędnej z tym zakresem dokumentacji;
  • realizacja zadań związanych ze świadczeniem usług pocztowych, rejestracja pism i faktur wpływających do Działu;
  • współpracę z wewnętrznymi jednostkami IF PAN.


Szczegóły ogłoszenia dostępne są w załączniku.
Dokumenty prosimy składać osobiście w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@if-pan.krakow.pl  do dnia  12 grudnia 2018 r.


Pliki do pobrania