Dokumentalista; termin składania ofert: 14.12.2018.


Instytut Farmakologii PAN zatrudni pracownika do obsługi stanowiska bibliotecznego w Centrum Informacji Naukowej, Bibliotece i Archiwum (1/1 etat)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
1.    wykształcenie wyższe, kierunek bibliotekoznawstwo, informacja naukowa lub pokrewne
2.    staż pracy w bibliotece, dodatkowym atutem będzie  doświadczenie w pracy w bibliotece naukowej o profilu medycznym
3.    znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym wyszukiwanie informacji o publikacjach naukowych w tym języku
4.    umiejętność pracy w systemie bibliotecznym PROLIB
5.    znajomość bibliograficzno-bibliometrycznych oraz pełnotekstowych baz danych (WoS, Scopus, Pub-med)
6.    znajomość funkcjonowania repozytoriów instytucjonalnych / dziedzinowych
7.    umiejętność obsługi komputera, urządzeń i programów biurowych
8.    komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, niekonfliktowość


Szczegóły ogłoszenia dostępne są w załączniku.
Termin składania ofert: 14 grudnia 2018.Pliki do pobrania