Asystent (post-doc) w Zakładzie Farmakologii Bólu, termin składania ofert: 22.10.2018


Instytut Farmakologii PAN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Farmakologii Bólu

Oferta dotyczy zatrudnienia na stanowisku asystenta (post-doc) w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Opus 11 „Poszukiwanie nowych punktów uchwytu dla skutecznej terapii bólu neuropatycznego i nasilania działania leków opioidowych w oparciu o zbadanie i modulację zmian w układach chemokinowych”.


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które  odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • stopień naukowy doktora w dziedzinie biologii, biotechnologii lub medycynie,
  • doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy i szczury) (dootrzewnowe i nardzeniowe podania leków; doświadczenie w pracy ze zwierzęcymi modelami; pobieranie tkanki do badań biochemicznych),
  • znajomość technik biochemicznych: Elisa, western blot, immunohistochemia, macierze białkowe, i/lub qRT-PCR,
  • umiejętność samodzielnej analizy statystycznej otrzymanych wyników,
  • płynna znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie do Dyrektora Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
2. List motywacyjny.
3. Życiorys naukowy i lista publikacji.
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
5. Kopia dyplomu doktora.
6. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu planowania i wykonywania procedur na zwierzętach wykorzystywanych do celów naukowych.
7. Oświadczenie potwierdzające, że Instytut Farmakologii PAN będzie pierwszym miejscem zatrudnienia.
8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych załącznik nr. 8 do Regulaminu ochrony danych osobowych z dnia 25.05.2018 (załącznik do formularza).
Załącznik nr 8 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na podany adres email:
joamika@if-pan.krakow.pl (prof. dr hab. Joanna Mika) z tytułem „Rekrutacja, JM-OPUS11”.

Termin składania ofert: 22 października 2018
Szczegóły ogłoszenia dostępne są w załączniku.

Pliki do pobrania