Oferta pracy w Sekretariacie Dyrekcji Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk


Oferta pracy w Sekretariacie Dyrekcji Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Farmakologii PAN poszukuje pracownika na stanowisko sekretarz/sekretarka

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

 • prowadzenie obsługi kancelaryjnej Rady Naukowej i Sekretariatu Dyrekcji,
 • wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem posiedzeń Rady Naukowej i innych zebrań naukowych organizowanych w Instytucie,
 • przygotowywanie uchwał, wniosków i zmian w statucie Instytutu,
 • redagowanie raportów i sprawozdań z zakresu działalności naukowej,
 • sporządzanie dokumentacji w związku z przeprowadzanymi w Instytucie przewodami doktorskimi, habilitacyjnymi oraz tytułami naukowymi,
 • sporządzenie protokołów z posiedzeń Komisji, zamieszczanie informacji związanych z awansami naukowymi na stronie internetowej IF PAN,
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentacji Rady Naukowej.

Wymagania:

 • wykształcenia wyższe, preferowane kierunki: filologia polska, socjologia lub wykształcenie w kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”,
 • doskonałe kompetencje językowe w mowie i piśmie (język polski),
 • znajomość redagowania tekstów i krótkich informacji prasowych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Powerpoint), sprawne korzystanie z zasobów Internetu,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • dyspozycyjność, solidność, samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • wysokie zdolności komunikacyjne, wysoka kultura osobista.

Dodatkowo od kandydata oczekujemy:

 • silnej motywacji do pracy,
 • umiejętności samodzielnego realizowania powierzonych zadań,
 • wysoko rozwiniętej umiejętności rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wszechstronność, kreatywność, dokładność.


Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej w sektorze administracji państwowej lub w jednostce o podobnym profilu,
 • znajomość Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668) oraz z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669),
  znajomość zasad funkcjonowania jednostek Polskiej Akademii Nauk i ich miejsca w strukt
 • urze polskiej nauki,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.


Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,
 • podpisana zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych (skan podpisanego dokumentu w przypadku przesłania dokumentów pocztą elektroniczną).

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • interesującą i pełną wyzwań, urozmaiconą pracę.


Dokumenty proszę składać osobiście w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@if-pan.krakow.pl do dnia 21.01.2019 r. do godz. 15.00.

Instytut Farmakologii PAN zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego ze zgłoszonych kandydatów lub zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów.


Pliki do pobrania