Oferta zatrudnienia dla asystenta naukowego (post-doc) w Zakładzie Badań Nowych Leków; termin zgłaszania kandydatur: 25.01.2019


Oferta dotyczy zatrudnienia na stanowisku asystenta naukowego (post-doc) w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Opus 12 „Ocena skuteczność ligandów cholinergicznych receptorów nikotynowych podypu alfa7 w szczurzych modelach autyzmu”.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. Stopień naukowy doktora nauk medycznych lub biologicznych (lub nauk pokrewnych).
  2. Doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi.
  3. Znajomość technik behawioralnych.
  4. Dodatkowo przydatne będzie doświadczenie w zakresie:  modeli neurorozwojowych, komunikacji ultradźwiękowej u gryzoni, procesów kognitywnych, programowania urządzeń za pomocą MEDState notation, analizy zapisów wideo z wykorzystaniem Ethovision lub Anymaze, farmakologii receptorów nikotynowych.
  5. Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz projektów, w których kandydat był głównym wykonawcą i/lub współwykonawcą.

Termin składania ofert: 25 stycznia 2019

Szczegóły ogłoszenia dostępne są w załączniku.

Pliki do pobrania