Konkurs na funkcję kierownika Zakładu Neuropsychofarmakologii; termin zgłaszania kandydatur: 19.12. 2018


Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na funkcję kierownika Zakładu Neuropsychofarmakologii

Kandydat na funkcję kierownika Zakładu Neuropsychofarmakologii w IF PAN powinien spełniać następujące warunki:

1. Posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.
2. Posiadać wyróżniający dorobek naukowy w dyscyplinie nauki medyczne, szczególnie powinien dysponować doświadczeniem w zakresie neuropsychofarmakologii eksperymentalnej oraz w obszarze badań patomechanizmów chorób neurodegeneracyjnych i zaburzeń ruchowych w modelach zwierzęcych; doświadczenie w tej dziedzinie powinno być udokumentowane publikacjami w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports.
3. Posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi.
4. Posiadać doświadczenie w kierowaniu rozwojem młodych pracowników naukowych (promotorstwo prac doktorskich).
5. Posiadać doświadczenie w zdobywaniu grantów badawczych i ich realizacji.
6. Posiadać doświadczenie, udokumentowane publikacjami, w prowadzeniu badań naukowych w ramach współpracy z innymi jednostkami naukowymi krajowymi i/lub zagranicznymi w problematyce neuropsychofarmakologii eksperymentalnej i w obszarze badań patomechanizmów chorób neurodegeneracyjnych i zaburzeń ruchowych w modelach zwierzęcych oraz doświadczenie badawcze zdobyte w zagranicznych ośrodkach naukowych.
7. Powinien posiadać nienaganną postawę etyczną.
9. Powinien posiadać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego.

Termin zgłaszania kandydatur - 19 grudnia  2018 r. – godzina 15.00.
Szczegóły ogłoszenia dostępne są w załączniku.

Pliki do pobrania