Asystent w Zakładzie Neuropsychofarmakologii; termin zgłaszania kandydatur: 19.12.2018


Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Neuropsychofarmakologii

Poszukiwany jest pracownik na stanowisko asystenta posiadający stopień doktora lub tytuł magistra do realizacji badań z zakresu neuropsychofarmakologii eksperymentalnej i badań nad patomechanizmami zaburzeń ruchowych w modelach zwierzęcych. Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta naukowego będzie odpowiedzialna za planowanie i wykonywanie doświadczeń, analizę uzyskanych wyników, przygotowywanie manuskryptów prac naukowych oraz opiekę nad studentami, doktorantami. Ponadto, zadaniem osoby na stanowisku asystenta będzie czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego oraz wprowadzanie nowych technik badawczych w celu podnoszenia poziomu badań naukowych.

Termin zgłaszania kandydatur - 19 grudnia  2018 r. – godzina 15.00.
Szczegóły ogłoszenia dostępne są w załączniku.

Pliki do pobrania