Asystent w Pracowni Neuroendokrynologii Molekularnej; termin zgłaszania kandydatur: 19.12.2018


Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Neuroendokrynologii Molekularnej

Poszukiwany jest pracownik na stanowisko asystenta posiadający stopień doktora lub tytuł magistra do realizacji badań z zakresu neuroendokrynologii molekularnej. Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta naukowego będzie odpowiedzialna za planowanie i wykonywanie doświadczeń, analizę uzyskanych wyników, przygotowywanie manuskryptów prac naukowych oraz opiekę nad studentami, doktorantami. Ponadto, zadaniem osoby na stanowisku asystenta będzie czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego oraz wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia poziomu badań naukowych.

Termin zgłaszania kandydatur - 19 grudnia 2018 r. – godzina 15.00.
Szczegóły ogłoszenia dostępne są w załączniku.

Pliki do pobrania