Konkurs na funkcję kierownika Zakładu Neurobiologii; termin zgłaszania kandydatur: 19.12.2018


Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na funkcję kierownika Zakładu Neurobiologii

Kandydat na funkcję kierownika Zakładu Neurobiologii Instytutu Farmakologii PAN powinien spełniać następujące warunki:

  1. Posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub pokrewnych.
  2. Dysponować dużym doświadczeniem w obszarze neurobiologii i neurofarmakologii, badań molekularnych, neurochemicznych i behawioralnych mechanizmów działania leków psychotropowych, badań nad zwierzętami transgenicznymi.
  3. Mieć doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi.
  4. Posiadać doświadczenie w kierowaniu rozwojem młodych pracowników naukowych (promotorstwo prac doktorskich).
  5. Mieć doświadczenie w zdobywaniu grantów badawczych i ich realizacji.
  6. Powinien posiadać doświadczenie, udokumentowane publikacjami, we współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi w problematyce neurobiologicznych mechanizmów związanych z patofizjologią ośrodkowego układu nerwowego.
  7. Powinien posiadać doświadczenie badawcze zdobyte w zagranicznych ośrodkach naukowych.
  8. Powinien posiadać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego.


Termin zgłaszania kandydatur -  19 grudnia 2018 r. – godzina 15:00.
Szczegóły ogłoszenia dostępne są w załączniku.


Pliki do pobrania