Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Jankowskiej-Kiełtyki: „Badania nad wpływem pyłowych zanieczyszczeń powietrza na progresję zaburzeń neurodegeneracyjnych o podłożu autoimmunologicznym: badania in vitro i in vivo w mysim modelu eksperymentaln


Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 18 listopada 2022 roku o godz. 10:00 (piątek) w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Kraków ul. Smętna 12 w sali konferencyjnej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku* 

 

 

mgr Moniki Jankowskiej-Kiełtyki

pt.

„Badania nad wpływem pyłowych zanieczyszczeń powietrza na progresję zaburzeń neurodegeneracyjnych o podłożu autoimmunologicznym: badania in vitro i in vivo w mysim modelu eksperymentalnego autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia (EAE)”


Pliki do pobrania