Konkurs na stanowisko Kierownika Działu Technicznego; termin zgłaszania kandydatur: 28.02.2022 r.


Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Działu Technicznego


Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie w szczególności za:

 • prowadzenie nadzoru bieżących przeglądów, konserwacji i napraw mających na celu zapewnienie należytej sprawności technicznej wszystkich obiektów instytutu;  
 • sprawowanie nadzoru nad eksploatacją urządzeń energetycznych, elektrycznych, gazowych, ciepłowniczych, wentylacji i klimatyzacji oraz dźwigowych we wszystkich obiektach instytutu;
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej obiektów instytutu, książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji dotyczącej utrzymania obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;
 • prowadzenie nadzoru nad podmiotami zewnętrznymi realizującymi konserwacje, naprawy, przeglądy techniczne instalacji i infrastruktury IF PAN w terminach  przewidzianych prawem budowlanym;
 • udział w przygotowaniu dokumentacji oraz uzgodnień technicznych w zakresie procesów inwestycyjno-remontowych;
 • prowadzenie spraw formalno-technicznych związanych z wykonaniem remontów pomieszczeń i obiektów instytutu;
 • obsługę systemu BMS w zakresie central wentylacyjno-klimatyzacyjnych;
 • sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej merytorycznego zakresu Działu Technicznego;
 • nadzór i organizacja pracy Działu Technicznego;
 • współpracę z wewnętrznymi jednostkami instytutu.

  Termin zgłaszania kandydatur: 28.02.2022 r.

  Więcej informacji w załączniku.Pliki do pobrania