Zapytanie ofertowe na wykonanie usług badawczych 3 - STEP7; termin zgłaszania kandydatur: 31.12.2020


Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo-rozwojowych w wymiarze przeciętnie 32h / miesiąc w ramach projektu pn. „Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa oparta o agonistę receptora 5-HT7 (STEP7)”, przez Wykonawcę. Zakres zleconych usług badawczych obejmuje sporządzanie roztworów wzorcowych, wyznaczenie krzywych kalibracyjnych, przygotowanie i obróbkę preparatów bioanalitycznych, przeprowadzenie badań bioanalitycznych, obsługę systemu LC/MS/MS.
Wykonawca posiada dostęp do niezbędnej aparatury i laboratoriów koniecznych do wykonania zlecenia.

Termin realizacji prac: od 01.01.2021 do 31.12.2021

Szczegóły w załącznikach:

http://if-pan.krakow.pl/pl/informacja-publiczna/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/step7/3/

Pliki do pobrania