Konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjno-technicznego lub specjalisty w Pracowni Immunoendokrynologii; termin zgłaszania kandydatur: 30.10.2020


Pracownia Immunoendokrynologii Zakładu Neuroendokrynologii Doświadczalnej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk poszukuje pracownika na stanowisko inżynieryjno-techniczne lub specjalisty.

Poszukiwana jest osoba do realizacji zadań wykonywanych w ramach działalności statutowej Pracowni Immunoendokrynologii oraz badań prowadzonych w wykonywanych obecnie projektach grantowych (OPUS, HARMONIA oraz JPND - dokładne informacje dotyczące profilu badawczego Pracowni dostępne są na stronie internetowej IF PAN).

Proponowane jest zatrudnienie w ramach zastępstwa na etacie inżynieryjno-technicznym lub specjalisty.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe kierunkowe (neurobiologia, farmacja, biologia, biochemia) i tytuł magistra lub stopień doktora.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i w piśmie.
  • Silna motywacja do pracy badawczej, udokumentowana aktywność naukowa.
  • Doświadczenie laboratoryjne i eksperymentalne, umiejętność pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy, szczury).
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób uczestniczących i wykonujących procedury na zwierzętach wykorzystywanych do celów naukowych.
  • Zainteresowanie tematyką neurobiologii, neurofarmakologii oraz neuroimmunologii, zaangażowanie, kreatywność, samodzielność organizowania pracy i dążenie do wyznaczonych celów, umiejętność pracy w zespole.Termin zgłaszania kandydatur: 30.10.2020 r.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania