Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w Zakładzie Neurofarmakologii Molekularnej; termin zgłaszania kandydatur: 11.10.2020


Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w projekcie badawczym NCN OPUS 18 pt.: „Regulacja miejscowego wydzielania dopaminy w jądrze półleżącym przez receptory opioidowe kappa” w Zakładzie Neurofarmakologii Molekularnej.

OPIS TEMATYKI BADAWCZEJ: Dopamina jest kluczowym neuroprzekaźnikiem związanym z działaniem układu nagrody mózgu. Bywa nazywana „cząsteczką szczęścia”, niemniej prawdopodobnie nie odpowiada za sygnalizowanie uczucia przyjemności. Działanie dopaminy jest raczej związane z odpowiedzią na niespodziewane zdarzenia jakie zachodzą w naszym otoczeniu, ułatwia ona skojarzenie bodźców lub działań z ich konsekwencjami. Jednocześnie dopamina sygnalizuje pojawianie się wcześniej skojarzonych bodźców i napędza procesy motywacyjne związane z działaniem nakierowanym na cel.

W ramach realizowanego projektu OPUS zamierzamy zbadać mechanizm, w ramach którego receptory opioidowe kappa mogą hamować wydzielanie dopaminy z zakończeń neuronów. W tym celu wykorzystamy nową metodę, która wykorzystuje syntetyczne białko zmieniające fluorescencję po związaniu cząsteczki dopaminy. Zaletą tej metody jest to, że pozwala na pomiar zmian stężenia dopaminy zachodzący w skali czasowej dziesiątych części sekundy. W ten sposób będziemy mogli wprost zmierzyć, jak aktywacja receptorów kappa wpływa na wydzielanie dopaminy. Ustalenie działania tego mechanizmu będzie miało istotne znaczenie dla naszego zrozumienia funkcjonowania układu nagrody mózgu.


Termin zgłaszania kandydatur: 11.10.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.10.2020 r.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania