Wyniki konkursu na stanowisko doktoranta stypendysty w Zakładzie Neuropsychofarmakologii


Wyniki konkursu o przyznanie stypendium dla doktoranta w ramach grantu NCN OPUS 18 nr 2019/35/B/NZ7/02862 w Zakładzie Neuropsychofarmakologii Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk.

W oparciu o wynik weryfikacji podjęto decyzję o przyznaniu od dnia 1 października 2020r. stypendium PANI MGR MARTYNIE PALECZNEJ.

 

 
 Pliki do pobrania