Konkurs na stanowisko studenta/doktoranta stypendysty w Pracowni Neurobiologii Emocji i Procesów Poznawczych; termin zgłaszania kandydatur: 14.08.2020


Pracownia Neurobiologii Emocji i Procesów Poznawczych przy Zakładzie Farmakologii Instytutu im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w  Krakowie poszukuje studenta/doktoranta stypendysty do pracy przy interdyscyplinarnym i międzynarodowym projekcie badawczym:
„#Cyber_odporność. W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację?”


Opis tematyki badawczej:

Głównym celem projektu #Cyber_odporność. W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację? jest zbadanie psychologicznych, społecznych, informacyjnych i kulturowych czynników związanych z szerzeniem się dezinformacji w sieciach społecznościowych. Problem zachowania w sieciach społecznościowych będzie badany z perspektywy psychologicznej, epidemiologicznej, informatycznej i filozoficznej. Ocenie będą podlegać również etyczne aspekty zapobiegania rozprzestrzenieniu się dezinformacji w sieci. Projekt łączy metody badań ilościowych i pomiary psychometryczne na różnych poziomach analiz, także z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Do spektrum obowiązków stypendysty należeć będzie między innymi opracowanie wniosku i uzyskanie zgody komisji etycznej, opracowanie miar psychometrycznych, przeprowadzenie testów psychometrycznych, analiza danych oraz przygotowanie publikacji i prezentacji wyników realizacji projektu na konferencjach naukowych. Projekt obejmuje ścisłą współpracę między naukowcami z trzech instytucji badawczych w Polsce (IF-PAN, UJ, Politechnika Poznańska) i z Uniwersytetu w Oslo.
Termin zgłaszania kandydatur: 14.08.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24.08.2020 r.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania