Rekrutacja 2019/2020


WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki rekrutacji do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej dotyczące tematów realizowanych w IF PAN znajdują się TUTAJ.

Wyniki rekrutacji do doktoratu wdrożeniowego TUTAJ.HARMONOGRAM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH W IF PAN

Uprzejmie informujemy, że egzaminy kwalifikacyjne odbędą się w poniedziałek (23.09.2019) oraz wtorek (24.09.2019) w sali seminaryjnej (II piętro) w siedzibie IF PAN (Kraków, ul. Smętna 12). Kandydatów prosimy o przybycie 30 minut przed wyznaczonym terminem egzaminu.


Szczegółowy harmonogram: TUTAJ oraz w Plikach do pobrania.Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów do tematu doktoratu wdrożeniowego odbędzie się 16 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w sali seminaryjnej (II piętro) w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (ul. Smętna 12, Kraków).

Termin dotyczy tylko doktoratu wdrożeniowego.

Szczegółowy harmonogram rozmów dla kandydatów rekrutujących do pozostałych tematów, opublikowany zostanie do 20 września 2019 r.


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że dnia 22 lipca 2019 r. ruszyła pierwsza rekrutacja do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej. Rekrutacja prowadzona jest w następujących dyscyplinach:

  • nauki fizyczne: IFJ PAN (limit 7 doktorantów), AGH (limit 3 doktorantów);
  • nauki chemiczne: IKiFP PAN (limit 5 doktorantów);
  • nauki medyczne: IF PAN (limit 7 doktorantów);
  • inżynieria materiałowa: IMIM PAN (limit 8 doktorantów), AGH (limit 3 doktorantów).

Informacje o rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej: https://kisd.ifj.edu.pl/registration.php

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków aplikacyjnych!

Wnioski będą przyjmowane w dniach 22 lipca 2019 r. od godziny 8:00 do 12 września 2019 r. do godziny 14:00. Dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN (ul. Radzikowskiego 152, Kraków) w sekretariacie Dyrektora Naczelnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpłynięcia dokumentów do siedziby IFJ PAN, a nie datę ich nadania.

Dokumenty aplikacyjne - wzór wniosku do pobrania TUTAJ


LISTA PROPONOWANYCH TEMATÓW BADAWCZYCH I PROMOTORÓW: TUTAJ

Lp.

Promotor

Promotor pomocniczy

Temat badawczy

1

Prof. dr hab. Małgorzata Kajta

Dr Agnieszka Wnuk

Znaczenie nowych ligandów receptora PPARγ w ochronie komórek nerwowych mózgu ssaków przed niedotlenieniem i niedokrwieniem SZCZEGÓŁY

 

2

Prof. dr hab. Małgorzata Kajta

Dr Joanna Rzemieniec

Zbadanie neuroprotekcyjnych efektów działania nowych ligandów receptora węglowodorów aromatycznych (AhR) w eksperymentalnych modelach udaru mózgu SZCZEGÓŁY

 

3

Dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak

Dr Jakub Chwastek

Rola synowiocytów błony maziowej w progresji osteoartozy oraz rozwoju bólu związanego z tą chorobą SZCZEGÓŁY

 

4

Prof. dr hab. Ryszard Przewłocki

Dr Wojciech Solecki, WZiKS, UJ

Rola receptorów adrenergicznych w polu brzusznym nakrywki w modulacji fazowo uwalnianej dopaminy w przodomózgowiu SZCZEGÓŁY

 

5

Prof. dr hab. Ryszard Przewłocki

Dr Wojciech Solecki, WZiKS, UJ

Neuronalne mechanizmy od-dolnej regulacji głodu substancji uzależniającej i uwarunkowanego strachu SZCZEGÓŁY

 

6

Dr hab. Jan M. Rodriguez Parkitna

Dr Michał Korostyński

Klasyfikacja leków psychotropowych w oparciu o efekty na ekspresję genów SZCZEGÓŁY

 

7

Prof. dr hab. Jadwiga Wardas

Dr Katarzyna Kuter

Markery procesu kompensacji w modelu choroby Parkinsona – poszukiwane wczesnej diagnozy SZCZEGÓŁY

 

8

Dr hab. Agnieszka Wąsik

 

Porównanie wpływu 1-metylo-1,2,3,4-tetrahydroizochinoliny (1MeTIQ) i olanzapiny na dysfunkcje kognitywne badany w zwierzęcych modelach schizofrenii SZCZEGÓŁY

 

9

Dr hab. Rafał Ryguła

Dr Karolina Noworyta-Sokołowska

Wrażliwość na negatywne informacje zwrotne jako poznawczy biomarker choroby depresyjnej w modelu zwierzęcym SZCZEGÓŁY

 

10

Dr hab. Rafał Ryguła

Dr Agata Faron-Górecka

Rola tendencyjności poznawczej w indywidualnej podatności na przejście od kontrolowanego używania do niekontrolowanego nadużywania alkoholu w modelu zwierzęcym SZCZEGÓŁY

 

11

Prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska

 

Ocena ryzyka wystąpienia objawów psychotycznych i zaburzeń w neuroprzekaźnictwie mózgowym przez prenatalną ekspozycję szczurów na naturalne i syntetyczne kannabinoidy SZCZEGÓŁY

 

12

Prof. dr hab. Irena Nalepa

Dr Agnieszka Zelek-Molik

Badania zaangażowania transmisji noradrenergicznej w zaburzeniach funkcjonowania kory czołowej w zwierzęcych modelach stresu przewlekłego SZCZEGÓŁY

 

13

Dr Grzegorz Kreiner/prof. Irena Nalepa

 

Stworzenie nowego mysiego modelu transgenicznego opartego o mózgowo-specyficzną neurodegenerację w miejscu sinawym i jego potencjalne wykorzystanie do badań presymptomatycznej fazy choroby Parkinsona SZCZEGÓŁY

 

14

Prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim

Dr Ewa Trojan

Ocena roli deficytów endogennych procesów wyciszania procesów zapalnych jako podłoża chorób ośrodkowego układu nerwowego SZCZEGÓŁY

 

15

Prof. dr hab. Piotr Popik

Dr Agnieszka Potasiewicz

Porównanie potencjalnie terapeutycznych i psychodelicznych efektów psylocybiny

SZCZEGÓŁY

 

 

16

Jan M. Rodriguez Parkitna

 

Opracowanie metody doboru farmakoterapii w oparciu o analizę genomu DOKTORAT WDROŻENIOWY SZCZEGÓŁY

 


Zbiorcza lista tematów TUTAJ.Tematy badawcze w innych jednostkach tworzących Krakowską Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską znajdują się na stronie Szkoły.


HARMONOGRAM I ZAKRES EGZAMINÓW

Nabór wniosków: 22.07.2019 r. (od godz. 8:00) - 12.09.2019 r. (do godz. 14.00)

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: 13-16.09.2019 r.

Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego: 20.09.2019 r. (termin w innych jednostkach tworzących Szkołę dostępny na stronie internetowej Szkoły.

Publikacja list rankingowych: do 25.09.2019 r.

Publikacja listy doktorantów: do 26.09.2019 r.

Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej: do 1.10.2019 r.


ZAKRES EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO DLA IF PAN: TUTAJ

Zakresy egzaminów dla pozostałych jednostek tworzących Szkołę dostępne na stronie internetowej Szkoły.

Regulamin rekrutacji na stronie KISD


Skład Komisji Rekrutacyjnej w IF PAN:

- prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim

- prof. dr hab. Władysława Daniel

- prof. dr hab. Lucyna Antkiewicz-Michaluk

- prof. dr hab. Krystyna Ossowska

- dr hab. Agnieszka Pałucha-Poniewiera

- dr hab. Marzena Maćkowiak

- prof. dr hab. Grzegorz HessPliki do pobrania