WykładowcyProf. dr hab. Stefan Chłopicki

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Wydział Lekarski

E-mail: stefan.chlopicki@jcet.eu

Wykłady w ramach kursu: Farmakologia schorzeń psychicznych i neurologicznych
Prof. dr hab. Władysława Anna Daniel

Instytut Farmakologii PAN

Zakład Farmakokinetyki i Metabolizmu Leków

Telefon: +48 12 6623266

E-mail: nfdaniel@cyf-kr.edu.pl

Zainteresowania badawcze / metody i techniki: link

Wykład: Farmakokinetyka leków OUN

Prof. dr hab. Władysław Lasoń

Instytut Farmakologii PAN

Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej

Telefon: +48 12 6623296

E-mail: lason@if-pan.krakow.pl

Wykłady w ramach kursu: Farmakologia schorzeń psychicznych i neurologicznych
Prof. dr hab. Krystyna Ossowska

Instytut Farmakologii PAN

Zakład Neuro- Psychofarmakologii

Telefon: +48 12 6623321

E-mail: ossowska@if-pan.krakow.pl

Zainteresowania badawcze / metody i techniki:: link

Wykład: Farmakologia schorzeń psychicznych i neurologicznych - choroba Alzheimera
Prof. dr hab. Andrzej Pilc

Instytut Farmakologii PAN

Zakład Neurobiologii

Telefon: +48 12 6623284

E-mail: pilc@if-pan.krakow.pl

Wykłady w ramach kursu: Farmakologia schorzeń psychicznych i neurologicznychProf. dr hab. Barbara Przewłocka
Instytut Farmakologii PAN
Zakład Farmakologii Bólu

Telefon: +48 12 6623398

E-mail: przebar@if-pan.krakow.pl

Wykłady w ramach kursu: Farmakologia schorzeń psychicznych i neurologicznych
Prof. dr hab. Maria Śmiałowska

Instytut Farmakologii PAN

Zakład Neurobiologii

Telefon: +48 12 6623270

E-mail: nfsmialo@cyf-kr.edu.pl

Zainteresowania badawcze / metody i techniki: link

Wykład: Biologia OUN (neuroanatomia i fizjologia)


Dr hab. Jadwiga Wardas

Instytut Farmakologii PAN

Zakład Neuro-Psychofarmakologii

Telefon: +48 12 6623226

E-mail: wardas@if-pan.krakow.pl

Zainteresowania badawcze / metody i techniki: link

Wykład: Farmakologia schorzeń psychicznych i neurologicznych - choroba Parkinsona
Dr hab. Władysław Węglarz

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Zakład Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej

Telefon: +48 12 662 8256

E-mail: Wladyslaw.Weglarz@ifj.edu.pl

www: https://www.ifj.edu.pl/dept/no5/nz56/index_en.php?lang=en

Wykład: Nowoczesne metody badań OUNDr hab. Agnieszka Pac

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej

Telefon: +48 12 422 31 82, 423 10 03 (ext.13)

E-mail: agnieszka.pac@uj.edu.pl
Zainteresowania badawcze / metody i techniki: Dr A Pac.pptx

Przedmiot: Statystyka