Fundusz pomocy materialnej


Zarządzenia:

Zarządzenie 9/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów IF PAN

Zarządzenie 24/2018 w sprawie podziału dotacji z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów na poszczególne świadczenia, określenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie, określenia wysokości stypendium socjalnego, dla najlepszych doktorantów, dla osób niepełnosprawnych oraz określenia terminów składania wniosków w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie 22/2018 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej IF PAN

Zarządzenie 23/2018 w sprawie powołania Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej IF PAN

Zarządzenie 17/2019 w sprawie podziału dotacji z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów na poszczególne świadczenia, określenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie, określenia wysokości stypendium socjalnego, dla najlepszych doktorantów, dla osób niepełnosprawnych oraz określenia terminów składania wniosków w roku akademickim 2019/2020

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów IF PAN

Zarządzenie 15/2020 w sprawie  zmiany zarządzenia nr 22/2018 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk


Zarządzenie 32/2020 Dyrektora IF PAN z dnia 23 września 2020 w sprawie zmiany zarządzeń 14/2018 oraz 22/2018

Zarządzenie 38/2020 w sprawie podziału dotacji z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów na poszczególne świadczenia, określenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie, określenia wysokości stypendium socjalnego, dla najlepszych doktorantów, dla osób niepełnosprawnych oraz określenia terminów składania wniosków w roku akademickim 2020/2021

Archiwalne zarządzenia

Zarządzenie 24/2018 w sprawie podziału dotacji z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów na poszczególne świadczenia, określenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie, określenia wysokości stypendium socjalnego, dla najlepszych doktorantów, dla osób niepełnosprawnych oraz określenia terminów składania wniosków w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie 17/2019 w sprawie podziału dotacji z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów na poszczególne świadczenia, określenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie, określenia wysokości stypendium socjalnego, dla najlepszych doktorantów, dla osób niepełnosprawnych oraz określenia terminów składania wniosków w roku akademickim 2019/2020Pliki do pobrania