PROM 2 edycja


Uprzejmie informujemy, że ogłaszamy dodatkowy nabór wniosków w obecnie realizowanym przez Instytut projekcie PROM 2 edycja:
•    1 stypendium na 10 dniowy wyjazd na staż dla doktorantów
•    2 stypendia na 30 dniowy wyjazd na staż dla doktorantów
•    1 stypendium wyjazdowe na konferencję dla pracowników naukowych
Wnioski należy przesyłać do dnia 31 stycznia 2019 roku na adres:  kukielka@if-pan.krakow.pl
Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 stycznia 2020 roku  Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła złożone przez Państwa aplikacje o uzyskanie finansowania w ramach 2 edycji „Międzynarodowej wymiany stypendialnej kadry akademickiej i doktorantów” w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
W oparciu o wyszczególnione kryteria i zalecenia w regulaminie PROM, Komisja zakwalifikowała do przyznania finansowania:
- 14 stypendiów wyjazdowych na konferencje dla doktorantów,
- 3 stypendia wyjazdowe na staż 30 dniowy dla doktorantów,
- 1 stypendium przyjazdowe na staż 14 dniowy dla doktorantów,
- 6 stypendiów wyjazdowych na konferencje dla pracowników naukowych,
- 2 stypendia wyjazdowe na staż 30 dniowy dla pracowników naukowych.

Szczegółowe informacje zawarte są w Protokole zamieszczonym poniżej.Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków w ramach programu PROM 2 edycja.
Wnioski należy przesyłać do dnia 20 grudnia 2019 roku na adres:
kukielka@if-pan.krakow.pl
Wyniki oceny złożonych wniosków znane będą po posiedzeniu Komisji, które przewidziane jest około 7 stycznia 2020.
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk otrzymał finansowanie w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt. PROM „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” w wysokości 798 892,66 zł. Projekt realizowany jest w terminie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.


Poniżej w plikach do pobrania znajdą Państwo następujące informacje:

1. Regulamin programu PROM – przygotowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
2. Regulamin programu PROM w języku angielskim - przygotowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (Regulations of the PROM Programme International Scholarship Exchange of PHD Candidates and Adademic Staff)
3. Regulamin wewnętrzny przyznawania środków w ramach projektu PROM
4. Regulamin wewnętrzny przyznawania środków w ramach projektu PROM w języku angielskim (Internal regulations of the PROM project)
5. Formularze wniosków dla doktorantów: na wyjazd konferencyjny i wyjazd stażowy
6. Formularze wniosków dla pracowników: na wyjazd konferencyjny i wyjazd stażowy
7. Formularz wniosku dla zagranicznych doktorantów aplikujących o staż w IF PAN - w języku angielskim (Application form for foreign doctoral students)
8. Formularz wniosku dla doktorantów przyjeżdżających na wydarzenia organizowane przez IF PAN - w języku angielskim (Application form - Conference attendance)
9. Zarządzenie Dyrektora  IF PAN  w sprawie składu Komisji Rekrutacyjnej ds. kwalifikacji pracowników i doktorantów IF PAN
10. Zarządzenie Dyrektora  IF PAN  w sprawie wprowadzenia regulaminu wewnętrznego przyznawania finansowania dla doktorantów i pracowników IF PAN
11. Wzór umowy Beneficjenta z Uczestnikiem projektu


Program jest realizowany w ramach projektu "Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wszystkie informacje znajdują się na stronie NAWA w zakładce Programy - NAWA https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom/dokumenty-do-pobraniaPliki do pobrania