Program studiów


Ramowy program studiów doktoranckich w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie

Rok studiów
Przedmiot
Liczba godzin
Typ zaliczenia
Punkty ECTS
I
Statystyka30 h
Egzamin
6 ECTS
I
Biologia OUN (neuroanatomia i fizjologia OUN)
8 h
Zaliczenie
2 ECTS
I
Nowoczesne metody badań OUN6 h
Zaliczenie1 ECTS
I
Szkoła Zimowa IF PAN30 h
Zaliczenie6 ECTS
II
Podstawy farmakologii obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego
18 hEgzamin4 ECTS
II
Farmakokinetyka leków OUN4 hZaliczenie1 ECTS
II
Szkoła Zimowa IF PAN30 hZaliczenie6 ECTS
III
Farmakologia schorzeń psychicznych i neurologicznych16 h
Egzamin4 ECTS
III
Bioetyka, filozofia16 hEgzamin4 ECTS
I-IV
Zajęcia fakultatywne *15 h
Zaliczenie5 ECTS
IV
Egzamin doktorski z farmakologii30 h
Egzamin6 ECTS

Razem : 45 ECTS
ECTS – Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System)
* Łączny wymiar zajęć fakultatywnych objętych programem studiów doktoranckich wynosi co najmniej15 h. Zajęcia te realizowane są przez doktoranta w porozumieniu z opiekunem/promotorem.
Pliki do pobrania