Informacje ogólne

Studia doktoranckie w Instytucie Farmakologii PAN (IF PAN) w Krakowie przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, którzy kontynuując naukę w kierunkach związanych z nowoczesną farmakologią eksperymentalną, chcą uzyskać stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie biologii medycznej, specjalności neuropsychofarmakologia.


Rozprawy doktorskie przygotowywane są pod nadzorem doświadczonych pracowników naukowych w 14 jednostkach naukowych instytutu. Instytut Farmakologii jest uprawniony do nadawania stopnia doktora i habilitowanego w zakresie medycyny i biologii medycznej.


Instytut Farmakologii oferuje doskonałe warunki do pracy naukowej. Nowoczesne laboratoria, szerokie spektrum technik badawczych i infrastruktury, w tym cytometria przepływowa, spektrometria masowa, mikroskopia konfokalna i fluorescencyjna, optogenetyka, mikrodializa in vivo lub generowanie zwierząt transgenicznych umożliwiają badanie funkcji mózgu na wielu poziomach.


Studium doktoranckie IF PAN uzyskało dwukrotnie (w 2016 i w 2017 roku) wysokie wyróżnienie w konkursie PROPAN, na najbardziej pro-doktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk


Regulamin studiów doktoranckich


Wykłady programowe


Stypendia


Aktualna lista uczestników Studiów Doktoranckich w IF PAN 2018/2019Kierownik studium

Prof. dr hab. Agnieszka Basta - Kaim Prof. dr hab. Agnieszka Basta - KaimTelefon: +48 12 6623273Email: basta@if-pan.krakow.plPokój: 49Referent ds. Studiów Doktoranckich

Mgr Dagmara Golba
Telefon:
+48 12 6623371
Email: golba@if-pan.krakow.pl
Pokój: 9