Samorząd Doktorantów Polskiej Akademii Nauk
ŁUCJA WIKTOROWSKA ZOSTAŁA CZŁONKIEM RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW PAN NA KADENCJĘ 2017/2018

W dniu 28 listopada 2017 roku mgr Łucja Wiktorowska, doktorantka naszego instytutu, została wybrana przez Zebranie Zwyczajne Samorządu Doktorantów PAN w skład Rady Samorządu Doktorantów PAN na kadencję 2017/2018.
Rada Samorządu Doktorantów PAN wybierana jest spośród wszystkich uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki Polskiej Akademii Nauk. Rada reprezentuje doktorantów PAN na forum krajowym, współpracuje z władzami Polskiej akademii Nauk a także zajmuje się organizacją wydarzeń, takich jak PROPAN (konkurs na najbardziej pro-doktorancki instytut PAN) lub PANel Wiedzy (spotkania popularyzujące naukę).

Więcej informacji o pracy Rady: http://samorzaddoktorantow.pan.pl/

Sprawozdanie z Zebrania Zwyczajnego Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk dostępne jest poniżej.

Serdecznie gratulujemy!Sprawozdanie z Zebrania Zwyczajnego Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Sprawozdanie ze spotkania Rady Samorządu Doktorantów PAN z Prezesem PAN prof. dr hab. Pawłem Rowińskim