Rekrutacja do projektu


SPOSÓB POSTĘPOWANIA W IF PAN:

 

1.  Złożenie wniosku do Zastępcy Dyrektora KISD – prof. dr hab. A. Basta-Kaim  o uruchomienie postępowania rekrutacyjnego do konkretnego projektu/grantu wraz z oświadczeniem kierownika grantu/projektu o pokryciu kosztów stypendium doktoranckiego z grantu przez okres 48 miesięcy/ 4 lat (UWAGA! Przy grantach nie pokrywających w całości 48 miesięcy kształcenia dodatkowo należy posiadać zgodę Dyrektora Instytutu na pokrycie brakujących kosztów),

 

2. Zastępca Dyrektora KISD przygotowuje wniosek do Dyrektora Szkoły Doktorskiej wraz z załącznikami, o których mowa w par.5 ust. 5 Regulaminu rekrutacji oraz kontrasygnatą Dyrektora Instytutu.

 

3. Po zatwierdzeniu wniosku, na podstawie otrzymanych dokumentów Sekretariat KISD przygotowuje ogłoszenie o rekrutacji, ogłoszenie należy podać do publicznej wiadomości  co najmniej 2 miesiące  przed planowanym terminem rekrutacji.


Pliki do pobrania