Wykładowcy XXXV Szkoły Zimowej IF PAN


Wykład inauguracyjny: Dr Mateusz Hohol (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych), „Jak badania nad deficytami tworzyły i tworzą nauki o poznaniu?”

Prof. dr hab. Jerzy Leszek (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), „Choroba Alzheimera – istota, miejsce wśród innych chorób neurozwyrodnieniowych, nowe fakty neurobiologiczne”

Prof. dr hab. Tomasz Dziedzic (CMUJ), „Otępienia niealzheimerowskie: obraz kliniczny, diagnostyka i terapia"

Prof. dr hab. Agata Szulc (Warszawski Uniwersytet Medyczny), „Funkcje poznawcze a psychoza"

Dr hab. Robert Kuba Filipkowski (IMDiK PAN), „Zaburzenia funkcji poznawczych u zwierząt; przykłady, modele badawcze"

Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki (IIMCB), „Mechanizmy i modele chorób neurodegeneracyjnych”

Dr Grzegorz Kreiner (IF PAN), „Czego nauczyliśmy się o chorobach neurodegeneracyjnych z mysich modeli transgenicznych w obecnym tysiącleciu?”

Dr Michał Korostyński (IF PAN), „Poszukiwanie genomowych determinantów występowania chorób ośrodkowego układu nerwowego”

Dr hab. Agnieszka Nikiforuk (IF PAN), „Ocena funkcji wykonawczych w zwierzęcych modelach schizofrenii”

Dr hab. Marta Kruk-Słomka (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), „Rola układu cholinergicznego i endokannabinoidowego w procesach kognitywnych i zaburzeniach emocjonalnych będących konsekwencją deficytów pamięciowych”

Dr Agnieszka Michalak, dr Marta Marszałek-Grabska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), „Transmisja glutaminianergiczna a zaburzenia funkcji poznawczych - aktualny stan wiedzy oraz nowe perspektywy badań”

Prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska (IF PAN), „Rola układów monoaminergicznych mózgu w działaniu substancji wzmacniających funkcje kognitywne”

Prof. dr hab. Jolanta Zawilska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), "Neuroenhancers - wzmacniacze czynności kognitywnych"

Dr Szymon Wichary (Uniwersytet SWPS we Wrocławiu), „Badanie procesów poznawczych metodami z obszaru psychofizjologii”


Debata studencka: „Jak rozplątać role splątków i plaków w chorobie Alzheimera: cel terapii czy epifenomen?"

Tezy do debaty studenckiej:

  •        Zaburzenia poznawcze w chorobie Alzheimera spowodowane są degeneracją połączeń synaptycznych, a nie utratą neuronów.
  •        Plaki są przyczyną rozwoju choroby Alzheimera.
  •        Splątki nie mają znaczenia dla etiologii choroby Alzheimera.
  •        Zmniejszenie zewnątrzkomórkowych ilości peptydów a-beta jest drogą to zapobieżenia rozwojowi choroby Alzheimera.