PROGRAM


Wtorek:

6 luty 2018 r.

17.00-18.00

Inauguracja

Dr Mateusz Hohol, Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Krakowie, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Jak badania nad deficytami tworzyły i tworzą nauki o poznaniu?”

18.00

Uroczysta kolacja

 

 

Środa:

7 luty 2018 r.

9.00-10.00

Prof. dr hab. Jerzy Leszek, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

„Choroba Alzheimera – istota, miejsce wśród innych chorób neurozwyrodnieniowych, nowe fakty neurobiologiczne”

10.00-11.00

Prof. dr hab. Tomasz Dziedzic, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

"Otępienia niealzheimerowskie: obraz kliniczny, diagnostyka i terapia"

11.00-11.30

Przerwa kawowa

11.30-12.30

Prof. dr hab. Agata Szulc, Warszawski Uniwersytet Medyczny

"Funkcje poznawcze a psychoza"

12.30-13.30

Dr hab. Robert Kuba Filipkowski, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie

"Zaburzenia funkcji poznawczych u zwierząt; przykłady, modele badawcze"

13.30-15.00

Przerwa obiadowa

15.00-17.00

Debata

"Jak rozplątać role splątków i plaków w chorobie Alzheimera: cel terapii czy epifenomen?"

Tezy do debaty doktorantów:

·         Zaburzenia poznawcze w chorobie Alzheimera spowodowane są degeneracją połączeń synaptycznych, a nie utratą neuronów.

·         Plaki są przyczyną rozwoju choroby Alzheimera.

·         Splątki nie mają znaczenia dla etiologii choroby Alzheimera.

·         Zmniejszenie zewnątrzkomórkowych ilości peptydów a-beta jest drogą to zapobieżenia rozwojowi choroby Alzheimera.

 

 

Czwartek:

8 luty 2018 r.

9.00-10.00

Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

„Mechanizmy i modele chorób neurodegeneracyjnych”

10.00-11.00

Dr Grzegorz Kreiner, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

„Czego nauczyliśmy się o chorobach neurodegeneracyjnych z mysich modeli transgenicznych w obecnym tysiącleciu?”

11.00-11.30

Przerwa kawowa

11.30-12.30

Dr Michał Korostyński, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

„Poszukiwanie genomowych determinantów występowania chorób ośrodkowego układu nerwowego”

12.30-13.30

Dr hab. Agnieszka Nikiforuk, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

„Ocena funkcji wykonawczych w zwierzęcych modelach schizofrenii”

13.30-15.00

Przerwa obiadowa

15.00-16.00

Dr hab. Marta Kruk-Słomka,Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 „Rola układu cholinergicznego i endokannabinoidowego w procesach kognitywnych i zaburzeniach emocjonalnych będących konsekwencją deficytów pamięciowych”

16.00-17.00

Dr Agnieszka Michalak, Dr Marta Marszałek-Grabska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

„Transmisja glutaminianergiczna a zaburzenia funkcji poznawczych - aktualny stan wiedzy oraz nowe perspektywy badań”

17.00-17.20

Dr Jarosław Korczyński, KAWA.SKA

"Mikroskopia konfokalna Leica - od badań całych organizmów do analizy pojedynczych molekuł"

 18.00

Uroczysta kolacjaPiątek:

 9 luty 2018 r.

9.00-10.00

Prof. dr hab. Jolanta Zawilska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

„„Neuroenhancers” – wzmacniacze czynności kognitywnych”

10.00-11.00

Prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

„Rola układów monoaminergicznych mózgu w działaniu substancji wzmacniających funkcje kognitywne.”

11.00-11.30

Przerwa kawowa

11.30-12.30

Dr Szymon Wichary, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

„Badanie procesów poznawczych metodami z obszaru psychofizjologii”

12.30-13.00

Zakończenie


Ramowy program XXXV Szkoły Zimowej IF PAN:

 

6.02.2018

wtorek

15.30-17.00 Rejestracja uczestników

17.00-18.00 Otwarcie Szkoły, wykład inauguracyjny

18.00-22.00 Spotkanie koleżeńskie

7.02.2018

środa

9.00-11.00 Wykłady

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11.30-13.30 Wykłady

13.30-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-17.00 Wykład, panel dyskusyjny

8.02.2018

czwartek

9.00-11.30 Wykłady

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00-14.00 Wykłady

14.00-15.30 Przerwa obiadowa

15.30-17.15 Wykład

18.00-           Uroczysta kolacja – spotkanie towarzyskie

9.02.2018

piątek

9.00-11.00 Wykłady

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11.30-12.30 Wykłady

12.30-13.00 Zamknięcie Szkoły