Wykładowcy XXXIV Szkoły Zimowej IF PAN


Wtorek, 10 stycznia 2017 r., godz. 16.30, WYKŁAD INAUGURACYJNY

 1. Prof. dr hab. Jerzy Vetulani, Zakład Biochemii Mózgu, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Czego mak, konopie i inne zielska uczą nas o strukturze mózgu?

Środa, 11 stycznia 2017 r.

 1. Prof. dr hab. Jarosław Polański, Zakład Chemii Organicznej, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Chemoinformatyka 2.0 - od problemów i koncepcji do leków XXI wieku?
 2. Prof. dr hab. Zbigniew Janeczko, Katedra Farmakognozji Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Poszukiwanie aktywnych biologicznie substancji pochodzenia naturalnego – badania i rozwój produktu leczniczego
 3. Prof. dr hab. Mariusz Jaskólski, Zakład Krystalografii, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krystalografia jako źródło wiedzy dla racjonalnego projektowania leku
 4. Prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz, Instytut Farmaceutyczny, Warszawa, Metabolity wtórne roślin - Od tradycyjnej farmakognozji do farmakologii molekularnej
 5. Dr hab. n. farm. Anna Kiss, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Poszukiwanie związków czynnych z roślin z wykorzystaniem „bio-guide fractionation
 6. Prof. dr hab. Marcin Drąg, Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, NieNATURAlne aminokwasy jako narzędzie w badaniu enzymów proteolitycznych

Czwartek, 12 stycznia 2017 r.

 1. Dr hab. Aleksandra Królicka, prof. UG, Pracownia Badania Związków Biologicznie Czynnych, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Synergistyczne działanie metabolitów wtórnych i nanocząstek w walce z patogenami i nowotworami
 2. Dr hab. Anna Stojakowska, prof. IF PAN, Zakład Fitochemii, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Wyspecjalizowane metabolity astrowatych
 3. Prof. dr hab. Sławomir Filipek, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Komputerowe wspomaganie projektowania leków, metody modelowania i dynamiki molekularnej
 4. Dr Sebastian Hedlund, Specjalista ds. Sortowania i Cytometrii Przepływowej, Bio-Rad Warszawa, S3e - najprostsza metoda sortowania (prezentacja w j. angielskim)
 5. Dr Rafał KurczabZakład Chemii Leków, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Wiązania halogenowe - od struktury krystalograficznej do racjonalnego projektowania nowych leków
 6. Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak, Pracownia Chemii i Neuroinżynierii Medycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Od Struktury do Struktury... Jak projekt mający na celu opracowanie wysoce selektywnych ligandów jednego receptora przeistoczył się w zupełnie inny projekt polireceptorowy

Piątek, 13 stycznia 2017 r.

 1. Dr hab. Marcin Kołaczkowski, Zakład Chemii Leków, Katedra Chemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Selektywność funkcjonalna – szansa od natury na lepsze struktury?
 2. Dr Jakub Staroń, Zakład Chemii Leków, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Od Natury do Chemii, bioizosteria w związkach biologicznie aktywnych
 3. Prof. dr hab. Adam Matkowski, Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Podróż od natury do struktury Jedwabnym Szlakiem, czyli lek naturalny Made in China