PROGRAM


                                ____________________________________________________________________
                                                                    XXXIV SZKOŁA ZIMOWA
                                 INSTYTUTU FARMAKOLOGII PAN W KRAKOWIE
                                             KRAKÓW, 10-13 STYCZNIA 2017 R.
                                                 OD NATURY DO STRUKTURY

                                ____________________________________________________________________

                                                           PROGRAM SZKOŁY ZIMOWEJ

Wtorek – 10.01.2017

16.30 Otwarcie Szkoły, Prof. dr hab. Andrzej Bojarski
16.45-17.30 WYKŁAD INAUGURACYJNY
                    Czego mak, konopie i inne zielska uczą nas o strukturze mózgu?
                    Prof. dr hab. Jerzy Vetulani, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
17.30 Spotkanie koleżeńskie

Środa – 11.01.2017

9.00-10.00 Chemoinformatyka 2.0 - od problemów i koncepcji do leków XXI wieku?
                   Prof. dr hab. Jarosław Polański, Zakład Chemii Organicznej, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

10.00-11.00 Poszukiwanie aktywnych biologicznie substancji pochodzenia naturalnego – badania i rozwój produktu leczniczego                            
                    Prof. dr hab. Zbigniew Janeczko, Katedra Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-12.30 Krystalografia jako źródło wiedzy dla racjonalnego projektowania leku
                    Prof. dr hab. Mariusz Jaskólski, Zakład Krystalografii, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
12.30-13.30 Metabolity wtórne roślin - Od tradycyjnej farmakognozji do farmakologii molekularnej
                    Prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz, Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
13.30-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-16.00 Poszukiwanie związków czynnych z roślin z wykorzystaniem bio-guide fractionation
                    Dr hab. Anna Kiss, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
16.00-17.00 NieNATURAlne aminokwasy jako narzędzie w badaniu enzymów proteolitycznych
                    Prof. dr hab. Marcin Drąg, Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Czwartek – 12.01.2017

9.00-10.00 Synergistyczne działanie metabolitów wtórnych i nanocząstek w walce z patogenami i nowotworami

                    Dr hab. Aleksandra Królicka, prof. UG, Pracownia Badania Związków Biologicznie Czynnych, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
10.00-11.00 Wyspecjalizowane metabolity astrowatych
                    Dr hab. Anna Stojakowska, prof. IF PAN, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-12.30 Komputerowe wspomaganie projektowania leków, metody modelowania i dynamiki molekularnej
                    Prof. dr hab. Sławomir Filipek, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
12.30-13.00 S3e - najprostsza metoda sortowania (prezentacja w j. angielskim)
                    Dr Sebastian Hedlund, Specjalista ds. Sortowania i Cytometrii Przepływowej, Bio-Rad Warszawa
13.00-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-16.00 Wiązania halogenowe - od struktury krystalograficznej do racjonalnego projektowania nowych leków
                    Dr Rafał Kurczab, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
16.00-17.00 Od Struktury do Struktury… Jak projekt mający na celu opracowanie wysoce selektywnych ligandów jednego receptora przeistoczył się w zupełnie inny projekt polireceptorowy
                    Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak, Zakład Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

17.30 SPOTKANIE TOWARZYSKIE

Piątek – 13.01.2017
9.00-10.00 Selektywność funkcjonalna – szansa od natury na lepsze struktury?
                    Dr hab. Marcin Kołaczkowski, Katedra Chemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
10.00-11.00 Od Natury do Chemii, bioizosteria w związkach biologicznie aktywnych
                    Dr Jakub Staroń, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-12.30 Podróż od natury do struktury Jedwabnym Szlakiem, czyli lek naturalny Made in China
                    Prof. dr hab. Adam Matkowski, Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
12.30-13.00 KONKLUZJE – PODSUMOWANIE SZKOŁY


                                                            POBIERZ PROGRAM W PDF


Pliki do pobrania