Szkolenia


Warsztaty dla wnioskodawców - Dni NCN w Łodzi 2019 Warsztaty są przeznaczone dla naukowców, którzy nie mają jeszcze grantu NCN, a chcieliby ubiegać się o finansowanie projektu badawczego. Podczas spotkań, prowadzonych przez koordynatorów dyscyplin NCN, będą analizowane streszczenia projektów przygotowane przez uczestników. 
Wznieś wniosek ponad przeciętność – warsztaty ERC z Enspire Science Nie zawsze wystarczy rewelacyjny pomysł, podparty przez doskonałe CV. Do osiągniecia sukcesu – czyli uzyskania pieniędzy na realizację swojej koncepcji – konieczne jest także dogłębne zrozumienie zasad programu finansującego, jego specyfiki i szeregu niepisanych reguł. Właśnie taka wiedza – praktyczna, poparta wieloletnim doświadczeniem i setkami przewertowanych wniosków, obejmująca wiele więcej niż ogólnodostępne instrukcje – zostanie przekazana podczas całodniowych warsztatów, prowadzonych przez firmę Enspire Science. 
  • 1