Konferencja NAWA - Internationability of Polish Science and Higher Education


Konferencja NAWA - Internationability of Polish Science and Higher Education

NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - instytucja, której podstawowym zadaniem jest wspieranie internacjonalizacji polskich uczelni i ośrodków naukowych, dysponująca narzędziami, ułatwiającymi realizację tego procesu i pozostająca w żywym dialogu ze środowiskiem akademickim w Polsce - z okazji dwulecia swojego istnienia organizuje konferencję "Internationability of Polish Science and Higher Education".

Celem konferencji jest wspólny środowiskowy namysł, jak rozwijać współpracę międzynarodową polskiej nauki i szkolnictwa wyższego oraz jak pokazywać dobrze uprawianą w Polsce naukę, aby zainteresować współpracą z polskimi uniwersytetami i jednostkami badawczymi najlepsze ośrodki zagraniczne.

Konferencja odbędzie się 26 listopada 2019 r. w Warszawie, Mała Aula w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1.

Więcej informacji na stronie:

https://nawa.gov.pl/promocja-i-targi/warsztaty-i-szkolenia/internationability-of-polish-science-and-higher-education


Zapraszamy do rejestracji!