Zmiana wydawcy PHARMACOLOGICAL REPORTS


Zmiana wydawcy PHARMACOLOGICAL REPORTS

Informujemy, że czasopismo Pharmacological Reports, począwszy od numeru 1/2020 zmienia wydawcę. W dniu 1 stycznia 2020 Pharmacological Reports zakończy współpracę z wydawnictwem  Elsevier, a wszelkie zobowiązania wobec czasopisma przejmie firma Springer Nature. Zmieniona zostanie również szata graficzna czasopisma. Projekt nowej okładki został opracowany przez projektantów z wydawnictwa Springer Nature.

Nowy adres strony internetowej naszego czasopisma znajduje się pod linkiem:
https://www.springer.com/journal/43440