XXXVII Szkoła Zimowa Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie


XXXVII Szkoła Zimowa Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

XXXVII SZKOŁA ZIMOWA

Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja

Polskiej Akademii Nauk

"Neurobiologia snu i terapia zaburzeń snu"Data: 3-6 marca 2020 r.

Miejsce: Kraków, Ośrodek Konferencyjny Hotelu „GALAXY”

Organizator: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk
Instytut Farmakologii zaprasza do udziału w 37. edycji Szkoły Zimowej, zatytułowanej „Neurobiologia snu i terapia zaburzeń snu”, która odbędzie się w dniach 3-6 marca 2020 roku.
Wykłady przedstawione podczas XXXVII Szkoły Zimowej zostaną poświęcone trzem głównym wątkom tematycznym: neurobiologii snu, przyczynom powstawania zaburzeń snu oraz sposobom terapii tych zaburzeń. Wskazane zostaną kierunki badań mające na celu wyjaśnienie etiologii i  patomechanizmu zaburzeń snu, w tym przede wszystkim bezsenności, kierunki poszukiwania nowych punktów uchwytu działania leków nasennych oraz strategie leczenia bezsenności. Wykładowcami Szkoły Zimowej będą zarówno klinicyści, jak i naukowcy wykonujący badania podstawowe w  zakresie tematyki będącej przedmiotem Szkoły.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w XXXVII Szkole Zimowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk prosimy o przysyłanie imiennych zgłoszeń (za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ) do dnia 18 lutego 2020 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: krzemin@if-pan.krakow.pl

Szczegółowe informacje w ZAPROSZENIU.


PROGRAM

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE