Uroczystość wręczenia dyplomu doktorskiego


Uroczystość wręczenia dyplomu doktorskiego

Podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja w dniu 28 maja 2019 r. miało miejsce nadanie stopnia naukowego doktora oraz wręczenie dyplomu dr Joannie Grażynie Sowie.
Dr Joanna Grażyna Sowa obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Wpływ stresu na modulację aktywności neuronów oraz przekaźnictwa synaptycznego przez receptor 5-HT7 w grzbietowym jądrze szwu szczura", wykonaną w Zakładzie Fizjologii IF PAN pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Hessa.

Serdecznie gratulujemy!