Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich


Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich

Podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja w dniu 10 grudnia 2019 r. miało miejsce nadanie stopnia doktora i wręczenie dyplomów: dr Weronice Dudzie, dr Marcie Szlachcie i dr Annie Kurek.

Dr Weronika Duda obroniła pracę doktorską pt. "Wpływ przewlekłego podawania imipraminy i fluoksetyny na wybrane parametry neuroimmunologiczne w zwierzęcych modelach depresji", wykonaną w Zakładzie Neuroendokrynologii Doświadczalnej IF PAN pod kierunkiem prof. dr hab. Marty Kubery.

Dr Marta Szlachta obroniła pracę doktorską pt. "The molecular mechanism of clozapine action in the context of cognitive impairments in schizophrenia", wykonaną w Pracowni Farmakologii Biochemicznej, Zakładzie Farmakologii IF PAN pod kierunkiem prof. dr hab. Marty Dziedzickiej-Wasylewskiej.

Zaś dr Anna Kurek obroniła pracę doktorską pt. "Rola glikokortykoidów w regulacji procesów neurodegeneracyjnych, w hodowlach organotypowych hipokampa", wykonaną w Zakładzie Neuroendokrynologii Doświadczalnej IF PAN pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusławy Budziszewskiej.

Serdecznie gratulujemy!


Galeria