Uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających uzyskanie stopni naukowych przez pracowników IF PAN


Uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających uzyskanie stopni naukowych przez pracowników IF PAN

W dniu 18 czerwca,  podczas Rady Naukowej IF PAN, odbyło się oficjalne wręczenie dyplomów potwierdzających uzyskanie stopni naukowych.
Dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia doktora habilitowanego odebrała dr hab. Danuta Jantas (Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej).
Dyplom potwierdzający stopień naukowy doktora otrzymała dr Magdalena Żychowska.


Gratulujemy!


Galeria