Tydzień Mózgu 2020 w Krakowie


Tydzień Mózgu 2020 w Krakowie

W dniach 9-14 marca zapraszamy na spotkania w ramach Tygodnia Mózgu 2020 w Krakowie. Hasło tegorocznej edycji Tygodnia Mózgu brzmi „Osiągnięcia neuronauki w XX i XXI wieku”. Przez cały tydzień o godzinie 17.00 w Auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Krupnicza 33) odbywać się będą wykłady, warsztaty i prezentacje popularyzujące wiedzę o mózgu. 

Tydzień Mózgu organizowany jest od 1999 r. w Krakowie, w ramach międzynarodowego Brain Awarness Week, pod patronatem The European Dana Alliance for the Brain (EDAB)  i The Dana Alliance for Brain Initiatives oraz FENS. Impreza ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Konferencja ma także na celu popularyzację nauki i stwarza możliwość do dyskusji nad obecnym stanem wiedzy na temat mózgu.

W Krakowie Tydzień Mózgu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika (PTPK), Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk. Instytut Farmakologii jest reprezentowany w Komitecie Organizacyjnym przez prof. Irenę Nalepę (Zakład Biochemii Mózgu), która od roku 2011 jest współorganizatorem tego corocznego wydarzenia.

Streszczenia wykładów tegorocznego Tygodnia Mózgu zostaną zamieszczone na stronie sieciowej PTPK, pod linkiem:

https://www.ptpk.org/tydzien_mozgu/tydzien_mozgu_2020.html

Można tam również znaleźć streszczenia i programy imprez z lat ubiegłych.

Materiały z konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie „Wszechświat” Nr 1-3, 2020, który będzie dostępny w sprzedaży podczas konferencji, przed i po każdym z wykładów.

Program dostępny w załączniku oraz na stronie: https://nauka.uj.edu.pl/

Wstęp do wykładów i prowadzenie dyskusji:
prof. dr hab. Elżbieta Pyza (Zakład Biologii i Obrazowania Komórki Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ) i prof. dr hab. Irena Nalepa (Zakład Biochemii Mózgu, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN).

Galeria

Pliki do pobrania