Termin CEBC przesunięty


Termin CEBC przesunięty

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1183) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), zawiadamiamy o odwołaniu konferencji 4th Central European Biomedical Congress (CEBC), która miała się odbyć w dniach 19-22.05.2020 r. w Krakowie.

Biorąc pod uwagę zalecenia władz państwowych, wytyczne Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektora Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk i Głównego Inspektora Sanitarnego, organizacja konferencji międzynarodowej w tym terminie stanowiłaby zagrożenie epidemiologiczne.

Informujemy ponadto, że Komitet organizacyjny wyznaczył nowy termin kongresu. Zaplanowano, że 4th CEBC odbędzie się w Krakowie, w dniach 4-8.06.2021 r.