Ruszyła rekrutacja do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej


Ruszyła rekrutacja do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że dnia 22 lipca 2019 r. ruszyła pierwsza rekrutacja do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.
Rekrutacja prowadzona jest w następujących dyscyplinach:

  • nauki fizyczne,
  • nauki chemiczne,
  • nauki medyczne,
  • inżynieria materiałowa.

W Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja PAN realizowane będą rozprawy z zakresu nauk medycznych. Limit przyjęć doktorantów w Instytucie wynosi 7 osób.
Wnioski będą przyjmowane w dniach 22 lipca 2019 r. od godziny 8:00 do 12 września 2019 r. do godziny 14:00. Dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN (ul. Radzikowskiego 152, Kraków) w sekretariacie Dyrektora Naczelnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpłynięcia dokumentów do siedziby IFJ PAN, a nie datę ich nadania.
Rekrutacja odbywa się do tematów badawczych zaakceptowanych przez poszczególne jednostki tworzące Szkołę (lista tematów zaakceptowanych przez IF PAN dostępna TUTAJ). Zakres materiału na egzamin kwalifikacyjny znajdą
Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz limity przyjęć, zakres materiału na egzamin kwalifikacyjny oraz tematy badawcze zaakceptowane przez pozostałe jednostki tworzące Szkołę dostępne są na stronie internetowej Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej: https://kisd.ifj.edu.pl/registration.php. Informacje o rekrutacji opublikowano także na stronie  IF PAN: http://if-pan.krakow.pl/pl/doktorat/szkola-doktorska/rekrutacja.