Prezentacja Julity Wesołowskiej nt. mikroskopii konfokalnej dostępna w Intranecie


Prezentacja Julity Wesołowskiej nt. mikroskopii konfokalnej dostępna w Intranecie

Wszystkich Pracowników Instytutu zachęcamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej opracowanej przez Julitę Wesołowską ze Środowiskowego Laboratorium Obrazowania in vivoin vitro.

Prezentacja pt. "Mikroskopia konfokalna – wprowadzenie do techniki i jej zastosowania" dostępna jest po zalogowaniu w Intranecie pod linkiem:

http://if-pan.krakow.pl/pl/account/intranet/540/