Odszedł Profesor Włodzimierz Ptak


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

Prof. dr hab. n. med.

Włodzimierza Ptaka


Członka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, emerytowanego Profesora  w Instytucie Mikrobiologii Akademii Medycznej w Krakowie i Zakładzie Immunologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, byłego Prorektora Akademii Medycznej w Krakowie, Przewodniczącego Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej.


Żegnamy wybitnego Uczonego, znakomitego immunologa i mikrobiologa, autora kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu i ważnych odkryć w dziedzinie mechanizmów regulacyjnych odpowiedzi immunologicznej, znakomitego wykładowcę i wychowawcę wielu pokoleń lekarzy oraz szerokiej rzeszy młodych kadr naukowych, świetnego organizatora nauki, laureata wielu nagród naukowych oraz wysokich odznaczeń państwowych, niezwykle prawego i życzliwego ludziom Człowieka.
W Zmarłym tracimy członka Rady Naukowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Przyjaciela i Współpracownika naszego Instytutu.

Rodzinie, Współpracownikom i Przyjaciołom Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rada Naukowa, Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk