Odszedł Profesor Grzegorz Wilczyński


Odszedł Profesor Grzegorz Wilczyński

Odszedł Profesor Grzegorz Wilczyński
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 13 lipca 2020 r. odszedł prof.    dr hab. Grzegorz Wilczyński, członek Rady Naukowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w latach 2015-2018.


Z głębokim żalem żegnamy

zmarłego w dniu 13 lipca 2020 r.

Prof. dr. hab.

Grzegorza Wilczyńskiego


Kierownika Pracowni Neuromorfologii Molekularnej i Komórkowej
Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,
który w latach  2015-2018 był Członkiem Rady Naukowej Instytutu Farmakologii
im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk.

Żegnamy znakomitego neurobiologa, wielkiego pasjonata obrazowania mikroskopowego, autora ponad stu prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, wybitnego i pełnego twórczej pasji naukowca, który inspirował kolejne pokolenia młodych badaczy, a przy tym niezwykle skromnego, prawego i życzliwego ludziom Człowieka.

W Zmarłym tracimy Przyjaciela Instytutu, który wielokrotnie służył nam swoimi radami w trosce o kształcenie i prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie.Rodzinie, Współpracownikom

i Przyjaciołom Profesora

składamy wyrazy głębokiego współczuciaRada Naukowa, Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Farmakologii

im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk